ΑΣΩΜΑΤΙΑΝΟΙ ΠΑΛΜΟΙ
Τριμηνιαίο ; Τοπικό - Λαογραφικό
Εκδότης: Πολιτιστικός Σύλλογος Ασωμάτου Λέσβου «Ο Ταξιάρχης»
απο τον 10ο του 1983 

'Όποιος από τους φίλους μας έχει παλιά τεύχη του τριμηνιαίου εκείνου περιοδικού "Ασωματιανοί Παλμοί", παρακαλώ όπως επικοινωνήσει μαζί μου στο email : pkapanakis@yahoo.com

Ευχαριστώ!

Για να θυμηθούν οι παλιοί & να μάθουν οι νεώτεροι....!!!!

Make a Free Website with Yola.