Διαδρομή προς την τοποθεσία του χωριού Ασώματος, περνώντας μέσα από τον πλούσιο ελαιώνα μας και όχι μόνον, ερχόμενος από Κεραμειά. (πρώτη εναλλακτική διαδρομή) 

Διάρκεια video : 9:52

Πηγή Video : Καρδογιάννη Γρηγόριο (ΥouTube)

Make a Free Website with Yola.