Διαδρομή προς την τοποθεσία του χωριού Ασώματος, περνώντας μέσα από τον πλούσιο ελαιώνα μας και όχι μόνον, ερχόμενος από την Αγιάσο (δεύτερη εναλλακτική διαδρομή)

Διάρκεια video : 4:37

Πηγή Video : Καρδογιάννη Γρηγόριο (ΥouTube) 


Make a Free Website with Yola.