Περιφορά Εικόνας της Μεγαλόχαρης στον Ι.Ν. της Αγιάσου. 

15 Aύγουστος 2009

Διάρκεια video : 2:30

 

Make a Free Website with Yola.